top of page

 

Data beskyttelse

Navn og adresse på den ansvarlige

Den ansvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning og andre nationale databeskyttelseslove i medlemslandene samt andre databeskyttelsesforordninger er:

 

click4time

Dieter Perin

Long Street 74

79183 Waldkirch

Tyskland

Tlf.: 076814935824

E-mail: info@click4time.de

Hjemmeside: www.click4time.de

Omfang af behandling af personoplysninger

Som udgangspunkt behandler vi kun vores brugeres personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere en funktionel hjemmeside og vores indhold og tjenester. Behandlingen af vores brugeres personoplysninger finder kun sted regelmæssigt med brugerens samtykke. En undtagelse gælder i de tilfælde, hvor det af faktiske årsager ikke er muligt at indhente forudgående samtykke, og behandlingen af oplysningerne er tilladt efter lovbestemmelser.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

I det omfang vi indhenter samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger, fungerer artikel 6 (1) (a) i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) som retsgrundlag.

Artikel 6 (1) (b) GDPR fungerer som det juridiske grundlag for den behandling af personoplysninger, der kræves for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i. Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger.

I det omfang behandling af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, fungerer artikel 6 (1) (c) GDPR som retsgrundlaget.

I tilfælde af at vitale interesser for den registrerede eller en anden fysisk person kræver behandling af personoplysninger, fungerer artikel 6, stk. 1 litra d GDPR som retsgrundlaget.

Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesse, og hvis den pågældende persons interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder ikke opvejer den første interesse, fungerer artikel 6, stk. 1, litra f GDPR, som retsgrundlaget til forarbejdningen.

Datasletning og lagringsvarighed

Personoplysningerne om den pågældende person vil blive slettet eller blokeret, så snart formålet med opbevaring ikke længere er gældende. Opbevaring kan også finde sted, hvis dette er fastsat af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller andre regler, som den ansvarlige er underlagt. Oplysningerne vil ligeledes blive spærret eller slettet, hvis en opbevaringsperiode foreskrevet i de nævnte standarder udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af dataene til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

Beskrivelse og omfang af databehandling

Hver gang vores hjemmeside tilgås, indsamler vores system automatisk data og information fra computersystemet på den tilgående computer.

Følgende data er indsamlet her:

 1. Oplysninger om den anvendte browsertype og version

 2. Brugerens operativsystem

 3. Brugerens internetudbyder

 4. Brugerens IP-adresse

 5. Dato og tidspunkt for adgang

 6. Hjemmesider, hvorfra brugerens system tilgår vores hjemmeside

 7. Hjemmesider, der tilgås af brugerens system via vores hjemmeside

Dataene gemmes også i logfilerne i vores system. Disse data gemmes ikke sammen med andre personlige data om brugeren.

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af dataene og logfilerne er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR.

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at muliggøre levering af hjemmesiden til brugerens computer. Til dette formål skal brugerens IP-adresse forblive gemt under sessionens varighed. Lagring i logfiler sker for at sikre hjemmesidens funktionalitet. Derudover bruger vi dataene til at optimere hjemmesiden og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer. En evaluering af dataene til markedsføringsformål finder ikke sted i denne sammenhæng. Hvis dataene er gemt i logfiler, er dette tilfældet senest efter syv dage. Opbevaring ud over dette er muligt. I dette tilfælde slettes eller fremmedgøres brugernes IP-adresser, så det ikke længere er muligt at tildele den kaldende klient. Indsamling af data til levering af hjemmesiden og opbevaring af data i logfiler er absolut nødvendig for driften af hjemmesiden. Der er derfor ingen mulighed for at gøre indsigelse fra brugerens side.

Beskrivelse og omfang af databehandling

Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Hvis en bruger ringer til en hjemmeside, kan der gemmes en cookie på brugerens styresystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnstreng, der gør det muligt at identificere browseren tydeligt, når hjemmesiden kaldes op igen. Vi bruger cookies til at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Nogle elementer på vores hjemmeside kræver, at den kaldende browser kan identificeres selv efter et sideskift.

 1. sprogindstillinger

 2. Login oplysninger

Lovgrundlag for databehandling

Vi bruger også cookies på vores hjemmeside, som muliggør en analyse af brugernes surfadfærd.

Følgende data kan overføres på denne måde:

 1. Indtastede søgeord

 2. Hyppighed af sidevisninger

 3. Brug af hjemmesidens funktioner

De brugerdata, der indsamles på denne måde, er pseudonymiseret af tekniske forholdsregler. Det er derfor ikke længere muligt at tildele dataene til den kaldende bruger. Dataene gemmes ikke sammen med andre personlige data om brugeren.

Ved adgang til vores hjemmeside informeres brugerne af et informationsbanner om brugen af cookies til analyseformål og henvises til denne databeskyttelseserklæring. I denne sammenhæng er der også en henvisning til, hvordan lagring af cookies kan forhindres i browserindstillingerne.

Ved adgang til vores hjemmeside informeres brugeren om brugen af cookies til analyseformål, og deres samtykke til behandlingen af de personoplysninger, der anvendes i denne sammenhæng, indhentes. I denne sammenhæng er der også en henvisning til denne databeskyttelseserklæring.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved hjælp af teknisk nødvendige cookies er artikel 6 (1) (f) GDPR.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies til analyseformål er artikel 6(1)(a) GDPR, hvis brugeren har givet sit samtykke.

formålet med databehandlingen

Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen af hjemmesider for brugerne. Nogle funktioner på vores hjemmeside kan ikke tilbydes uden brug af cookies. For disse er det nødvendigt, at browseren genkendes selv efter et sideskift.

Vi har brug for cookies til følgende applikationer:

 1. Accept af sprogindstillinger

 2. Husk søgeord

De brugerdata, der indsamles af teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

Analysecookies bruges til at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside og dens indhold. Gennem analysecookies lærer vi, hvordan hjemmesiden bruges og kan dermed løbende optimere vores tilbud. Vores legitime interesse i behandlingen af personoplysninger i overensstemmelse med artikel 6 (1) (f) GDPR ligger også i disse formål.

Varighed af opbevaring, mulighed for indsigelse og fjernelse

Cookies gemmes på brugerens computer og overføres til vores side. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse transmissionen af cookies. Cookies, der allerede er blevet gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies er deaktiveret for vores hjemmeside, er det muligvis ikke længere muligt at bruge alle hjemmesidens funktioner i deres fulde omfang.

Registrering

På vores hjemmeside tilbyder vi brugere mulighed for at registrere sig ved at afgive personlige data. Dataene indtastes i en inputmaske og sendes til os og gemmes. En overførsel af data til tredjemand finder ikke sted. Følgende data indsamles som en del af registreringsprocessen: På tidspunktet for registreringen gemmes også følgende data:

 1. Brugerens IP-adresse

 2. Dato og tidspunkt for tilmelding

Retsgrundlaget for behandling af data er artikel 6(1)(a) GDPR, hvis brugeren har givet sit samtykke.

Hvis registreringen tjener til at opfylde en kontrakt, som brugeren er part i, eller til at udføre prækontraktuelle foranstaltninger, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen af dataene artikel 6 (1) (b) GDPR.

Registrering af brugeren er påkrævet for at levere visse indhold og tjenester på vores hjemmeside.

Oplysningerne vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, som de blev indsamlet til. Dette er tilfældet for de data, der indsamles under registreringsprocessen, hvis registreringen på vores hjemmeside annulleres eller ændres. Som bruger har du til enhver tid mulighed for at annullere registreringen. Du kan til enhver tid få de data, der er gemt om dig, ændret. Hvis dataene er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger, kan dataene kun slettes før tid, hvis der ikke er kontraktlige eller juridiske forpligtelser om det modsatte.

Kontaktformular og e-mail kontakt

Der er en kontaktformular på vores hjemmeside, som kan bruges til at kontakte os elektronisk. Hvis en bruger benytter sig af denne mulighed, vil de indtastede data i inputmasken blive overført til os og gemt.

På det tidspunkt, hvor beskeden sendes, gemmes følgende data også:

Disse datoer er:

 1. Brugerens IP-adresse

 2. Dato og tidspunkt for tilmelding

Dit samtykke vil blive indhentet til behandlingen af dataene under afsendelsesprocessen, og der vil blive henvist til denne databeskyttelseserklæring.

Alternativt kan du kontakte os via den angivne e-mailadresse. I dette tilfælde vil brugerens personlige data, der overføres med e-mailen, blive gemt.

 

I denne sammenhæng videregives dataene ikke til tredjemand. Dataene vil kun blive brugt til at behandle samtalen.

Lovgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandling af data er artikel 6(1)(a) GDPR, hvis brugeren har givet sit samtykke.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af data, der overføres i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Hvis e-mail-kontakten har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen artikel 6 (1) (b) GDPR.

formålet med databehandlingen

Behandlingen af personoplysningerne fra inputmasken tjener os udelukkende til at behandle kontakten. Hvis der tages kontakt via e-mail, er dette også den nødvendige legitime interesse i behandlingen af dataene.

De øvrige personoplysninger, der behandles under afsendelsesprocessen, tjener til at forhindre misbrug af kontaktformularen og til at sikre sikkerheden af vores informationsteknologiske systemer.

Varighed af opbevaring

Oplysningerne vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, som de blev indsamlet til. For personoplysningerne fra kontaktformularens inputmaske og dem, der sendes via e-mail, er dette tilfældet, når den respektive samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen er slut, når det af omstændighederne kan udledes, at de pågældende forhold er endeligt afklaret.

 

De yderligere personoplysninger, der indsamles under afsendelsesprocessen, slettes senest efter en periode på syv dage.

Mulighed for indsigelse og eliminering

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis brugeren kontakter os via e-mail, kan han til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af hans personlige data. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsættes. Alle personlige data, der blev gemt i forbindelse med kontakten, slettes i dette tilfælde.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til, af årsager, der opstår fra din særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e eller f GDPR; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Den ansvarlige behandler ikke længere de personoplysninger, der vedrører dig, medmindre han kan påvise tvingende legitime grunde for behandlingen, som opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis personoplysningerne om dig behandles med henblik på at drive direkte reklame, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på sådan annoncering; dette gælder også for profilering i det omfang, det er forbundet med sådan direkte annoncering.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil de personoplysninger, der vedrører dig, ikke længere blive behandlet til disse formål.

I forbindelse med brug af informationssamfundstjenester har du mulighed for – uanset direktiv 2002/58/EF – at udøve din ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, der anvender tekniske specifikationer.

Du har også ret til, af årsager, der opstår fra din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89 (1) GDPR.

Din ret til at gøre indsigelse kan begrænses i det omfang, det er egnet til at umuliggøre eller alvorligt forringe realiseringen af forsknings- eller statistiske formål, og begrænsningen er nødvendig for opfyldelsen af forsknings- eller statistiske formål.

​​​​​​

 

 

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruger såkaldte "cookies". Det er tekstfiler, der er gemt på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

 

browser plug-in

Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; Vi vil dog gerne gøre dig opmærksom på, at du i dette tilfælde, hvis det er relevant, ikke vil være i stand til at bruge alle funktioner på denne hjemmeside fuldt ud. Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der er genereret af cookien og relateret til din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) og i at behandle disse data af Google ved at downloade browser-plug-in'et, der er tilgængeligt under følgende link og installere: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Indsigelse mod dataindsamling

Du kan forhindre Google Analytics i at indsamle dine data ved at klikke på følgende link. En opt-out-cookie vil blive sat for at forhindre, at dine data indsamles ved fremtidige besøg på denne hjemmeside: Deaktiver Google Analytics

Du kan finde mere information om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata i

Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Demografiske karakteristika i Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktionen "demografiske karakteristika" i Google Analytics. Dette gør det muligt at oprette rapporter, der indeholder udsagn om alder, køn og interesser hos de besøgende på siden. Disse data kommer fra interessebaseret annoncering fra Google og besøgsdata fra tredjepartsudbydere. Disse data kan ikke tildeles en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne på din Google-konto eller generelt forbyde indsamling af dine data af Google Analytics som beskrevet i punktet "Indsigelse mod dataindsamling".

 

Facebook-plugins (synes godt om-knap)

Plugins fra det sociale netværk Facebook, udbyderen Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californien 94025, USA, er integreret på vores hjemmeside. Du kan genkende Facebook-plugins på Facebook-logoet eller "Synes godt om-knappen" ("Synes godt om") på vores side. Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når du besøger vores sider, etableres der en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren via pluginnet. Facebook modtager informationen om, at du har besøgt vores side med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knappen "Synes godt om", mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet på vores sider til din Facebook-profil. Dette giver Facebook mulighed for at knytte dit besøg på vores side til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de data, der overføres, eller hvordan de bruges af Facebook. Yderligere information om dette kan findes i Facebooks databeskyttelseserklæring på https://de-de.facebook.com/policy.php.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne knytte dit besøg på vores side til din Facebook-brugerkonto, skal du logge ud af din Facebook-brugerkonto.

 

Indsigelse mod reklamemails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktdata offentliggjort som en del af forpligtelsen til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Webstedets operatører forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af, at der sendes uopfordret reklame, såsom spam-e-mails.

Kilde: https://www.e-recht24.de

 

Morgensonne im Schwarzwald
bottom of page